آمیتریسآمیتریس، تا این لحظه: 6 سال و 5 ماه و 29 روز سن داره

ثبت لحظاتی سخت شیرین

دنبال کنندگان این وبلاگ

رتبه جذابیت: 1,510
امتیاز جذابیت: 861
18 دنبال کنندگان
43 پسندها
127 نظرات
32 مطالب بی رمز
رتبه جذابیت: 930
امتیاز جذابیت: 1,830
60 دنبال کنندگان
83 پسندها
94 نظرات
27 مطالب بی رمز
رتبه جذابیت: 214
امتیاز جذابیت: 5,768
86 دنبال کنندگان
495 پسندها
617 نظرات
339 مطالب بی رمز
رتبه جذابیت: 295
امتیاز جذابیت: 4,774
90 دنبال کنندگان
439 پسندها
374 نظرات
31 مطالب بی رمز
رتبه جذابیت: 919
امتیاز جذابیت: 1,857
42 دنبال کنندگان
147 پسندها
86 نظرات
35 مطالب بی رمز
رتبه جذابیت: 891
امتیاز جذابیت: 1,926
43 دنبال کنندگان
166 پسندها
107 نظرات
22 مطالب بی رمز
رتبه جذابیت: 137
امتیاز جذابیت: 7,269
103 دنبال کنندگان
727 پسندها
571 نظرات
52 مطالب بی رمز
1000 وبلاگ برتر نی نی وبلاگ