آمیتریسآمیتریس، تا این لحظه: 6 سال و 5 ماه و 29 روز سن داره

ثبت لحظاتی سخت شیرین

.مدل موی جدید.

دیشب  تزدیک خواب بهت گفتم مامان میخوام موهات و این مدلی درست کنم...و عکس موها رو نشونت دادم... تو کلی ذوق کردی.. و گقتی مامان من برم بخوابم زودی.. و بر عکس هر شب راحت خوابیدی... صبح هم همونطور که فکر میکردم از ذوق زود بیدار شدی و یا زبون و مهربونی سعی کردی ازم بخ ای زودی برات موهات و درست کنم... و کلی خوشحال شدی.. خدا رو شکر اینم مدل مدهات که درست کردم در نهایت ...
6 آبان 1397

جمعه ...

سلام قشنگم. امروز جمعه است و با هم رفتیم جنگل تهرانپارس... کلی خوب بود... اما جالب برام که من به شدت دلتنگ بودم که شیما هم بود... خیلی حیف شد... خیلی.. میشد که نشه... اما نشد... اگر واقعا میدونستن من چقدر صادق بودم.. شاید میفهمیدن این حق من نبود و از همه بدتر اینهمه تلخی ایجاد نمیشد... اما نشد و همه آرزوی من اینه که تو بتونی شاد باشی و شاداب بزدگ شی.. سعی میکنم... هرچند شاید خیلی موفق نبودم این عکس رو روز تولد چیستا خانم گرفتم.. خیلی جالب بود وسط همه دوستاش چیستا فقط با تو بود و به مامانش میگفت صندلی بزارید امیتریس کنار من باشه....😚😚😚😙😙 اینم چند شب پیش این سطل ماستی که برات  سطل آشغالش کردم😊 قبل از حمام.....
4 آبان 1397
1