آمیتریسآمیتریس، تا این لحظه: 6 سال و 5 ماه و 29 روز سن داره

ثبت لحظاتی سخت شیرین

اولین نامه با خط و ترجمه خودت و چند تا عکس

دیروز سر کار رو صندلی خوابت برد. وقتی داشتی کارتون نگاه میکردی اینم تولد دختر همکارم که با هم رفته بودیم. اینم وقتی سر کار کارتون نگاه میکنی اینم سر کار وقتی بابایی سعی میکرد تو رو سرگرم کنه. اینم چند تا از نقشایهات که دیروز کشیدی و از نظر من خیلی قشنگن یه دختر و یه تاپ ...
26 تير 1397

روزهای در شرکت

این روزا با مامان میایی سر کار دنیای خودت و داری و من خوشحالم که شادی از نرفتن به مهد. امروز رفتی پیش آقای یارمحمدی و براش نقاشی بردی ... ایشون هم عکس شما رو کشید.. ...
4 تير 1397

اولین گره

ا مروز برام با روبان دستبند درست کردی و گره زدی! واین اولین گره عمر تو بود! بهت گفتم چجوری یاد گرفتی؟ گفتی نمیدونم مامان خودم یاد گرفتم... عاشقتم اینم چند تا عکس که از جمعه گرفتم برات صورتت و یه بار درست کردن برات و تو خیلی بهش مینازیدی اما شب خودت پاکش کردی و من که از این کارت خیلی خوشم اومده بود بهت قول دادم فردا دوباره برات بکشم و کشیدم ...
3 تير 1397
1